Sun, 03 Dec 2023

Mori: Kua waitohua e Te Whnau a Apanui me te Karauna te Whakaaetanga Whakataunga

Kua waitohua e Te Whnau a Apanui me te Karauna i ttahi Whakaaetanga Whakataunga hei whakamihi i rtou thuhu kerme Tiriti o Waitangi.

E tekau m rua ng hap o roto mai o Te Whnau a Apanui he 13,000 mano te taupori o ng tngata he pnga n rtou ki waenga i a Hawai me Ptikirua i te taha Rwhiti o te Waiariki.

"He rangi whakahirahira tnei m Te Whnau a Apanui he hkoinga whakamua kia tutuki ai i ng wawata m t rtou iwi m ng reanga te haere ake nei," hei t te Minita m ng take Tiriti o Waitangi.

"Ka tohu tnei whakaaetanga i te hiranga me te hononga i waenga i te whenua, te wai me te moana ki te whakapapa me te mana motuhake o Te Whnau a Apanui."

"Ka whakamana te whakaritenga i te waengaptanga o ng hap ki a Te Whnau a Apanui, me te hiranga o te ao troa, tae r an ki Raukumara Pae Maunga, , karapoti ana i te moana."

Kei roto i te Whakaaetanga he whakapha n te Karauna, he thuhu krero kua minetia, he puretumu moni, ahurea m ng takahanga o Te Tiriti i h atu ki a Te Whnau a Apanui.

Kei tnei whakaoranga

"I tmatahia ng whakaritenga i waenga i te Karauna me Te Whnau a Apanui i te 2004 i raro i te Ture Takutai Moana 2004 o mua.

"Ka whaiwhakaaro inianei a Te Whnau a Apanui ki te whakaritenga whakataunga, , mn ka whakapmautia te Whakaaetanga Whakataunga o Te Whnau a Apanui," hei t Andrew Little.

ENG: Te Whnau a Apanui and the Crown initial Deed of Settlement

Te Whnau a Apanui and the Crown have initialled a deed of settlement in recognition of their historical Treaty of Waitangi claims.

Te Whnau a Apanui has twelve hap and a population of approximately 13,000 people with their area of interest being between Hawai and Ptikirua in the Eastern Bay of Plenty.

"This is a significant day for Te Whanau a Apanui that brings them a step closer towards realising the aspirations of their people today for the generations to come," Treaty Negotiations Minister Andrew Little said.

"This deed reflects the importance and interconnectedness between the whenua (land), the wai (water) and the moana (sea) to Te Whanau a Apanui whakapapa and identity.

"The package recognises the centrality of hap to Te Whnau a Apanui, and the importance of te ao troa (the natural world), including the Raukumara Range and surrounding moana."

The Deed includes a Crown apology, an agreed historical account as well as financial and cultural redress for historical breaches of te Tiriti that caused harm to Te Whnau a Apanui.

The redress package includes

"Negotiations between the Crown and Te Whnau a Apanui first began in 2004 under the former Foreshore and Seabed Act 2004.

"Te Whnau a Apanui will now consider the settlement package and whether to ratify the Te Whanau a Apanui Deed of Settlement," Andrew Little said.

Notes to Editor: A copy of the Deed of Settlement will be made available here.

 

Source: Beehive

Sign up for Honolulu News

a daily newsletter full of things to discuss over drinks.and the great thing is that it's on the house!